kontakt


mgr Wacław Kuczma

Zakład Wzornictwa WIM
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.i J. Śniadeckich
Al. Prof S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz, tel. 52 340 82 58
strona www: wzornictwo.utp.edu.pl